top of page

Over
Duurbaa
r®
purpose | visie | missie

Purpose | Organisaties en teams helpen te verduurzamen wat hen dierbaar is.

 

‘Verduurzamen’ is hierbij synoniem voor 'houdbaar en doorgeefbaar maken'. Zorgen dat het ook in de toekomst kan voorbestaan.

 

‘Dierbaar’ staat voor ‘waar je om geeft’. Voor alles wat je met heel je hart wilt beschermen. Dat is zelden maar één ding. Veel vaker is het een hele keten van waardevolle mensen en zaken die jou omgeven. Wij noemen dat de ‘Duurbare Keten’. En die kan er weer voor iedereen anders uitzien. Jezelf, je partner, je gezin of familie, maar óók je medewerkers, je organisatie, je familiebedrijf, je klanten, je concepten, je producten, je omgeving, de planeet…

 

  

Visie | Schaadt het iets, dan baat het niet.

 

Duurbaarheid gaat daarmee feitelijk óók over het 'in balans houden van alles wat invloed heeft op alles in je Duurbare Keten'. Immers: als iets wat je doet een schadelijke invloed heeft op één schakel daarvan, kan álles in die keten beïnvloed raken. Dan komt het niet ten bate van het geheel. Direct of indirect. 

 

Dan is het nodig dat de balans hersteld wordt. Dat óf het schadelijke op tijd wordt hersteld of vermeden, óf volledig wordt gecompenseerd. Alleen dán is het houdbaar door te geven. Toekomstbestendig. Duurbaar®.

Missie | Organisaties en teams in evenwicht brengen

op de 4 Balansen van Duurbaar

Dit zijn...

 

Ecologie <-> economie

Is de economische koers ook ecologisch te verantwoorden?

Idealisme <-> realisme

Past je koers (nog) wel bij de idealen die je (ooit) hebt (gehad) of bij de visie en missie van je bedrijf?

Teamgenoot <-> teambelang

Staat iedereen van je team achter de doelen en het handelen van je organisatie?

Vandaag <-> morgen

Is je huidige koers 'volhoudbaar' als je kijkt naar de trends en ontwikkelingen?

Als je één van deze vragen met een ‘nee’ beantwoordt, is er geen duurbare balans en gaat er iets in je duurbare keten onherroepelijk schade oplopen. Dan is het tijd voor een koerswijziging: herstellen, vermijden of compenseren om het dierbare in stand te kunnen houden en door te kunnen geven aan de toekomst.

 

Dit is het werkgebied van Duurbaar.

Of beter gezegd: van de professionals van het Duurbaar Collectief.

bottom of page